25.9.06

PSC: de disgust en disgust, el decret de convocatoria de les eleccions està mal fet, un altre relliscada del Conseller Sabaté.

El Decret 332/2006 de 5 de setembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006, del Departament de Governació i Administracions Públiques està mal fet, podria comportar que les eleccions encara no estiguessin ni convocades, les alarmes a Palau s’han disparat.

L’article 2.1 del decret diu:” La composició de les juntes electorals provincials i de zona per a les eleccions al Parlament de Catalunya és la mateixa que la que tenien per al Referèndum sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya.”

El problema comença quan les normatives d’aplicació son diferents segons sigui un referèndum o processos electorals generals, autonomics o locals i per tant no es pot produir prorroga del mandat de les juntes electorals constituïdes pel referèndum del estatut segons la “Ley Orgánica de Régimen Electoral General”

Diverses juntes electorals han elevat consulta a la junta electoral central vistos els precedents en aquest sentit de resolucions emeses per aquest organisme de data 2 i 9 de juny de 1986.

Ja fa dies que el nerviosisme a Palau ha arribat a la histèria i en aquests moments han posat un munt de ciris per tal que no s’interrumpeixi el mecanisme electoral, encara que sigui per acabar amb el patiment dels funcionaris davant tant de desgavell socialista.

sa-palomera@hotmail.com

2 comentaris:

Anònim ha dit...

no pot ésser veritat, ja seria la repera.

Anònim ha dit...

quin desastre de sociates i els d'ic fen el primo.